PALANDÖKEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

PALANDÖKEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01062342
Şehir : Erzurum / Palandöken
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 04.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/459241
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 (on) araçla özel eğitim öğrencilerinin taşınma merkezi okullara taşınması için servis aracının sürücüsü ve rehber personeliyle birlikte kiralama işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesi 6. Sokak No: 12 Palandöken/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PALANDÖKEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
2019-2020 eğitim-öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamına alınan öğrencilerinin tespit edilen taşıma merkezi okullara taşınması için öğrenci servis aracını sürücüsü ve rehber personeliyle birlikte kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/459241

1-İdarenin

a) Adresi : Adnan Menderes Mahallesi 6.Sokak No:12 /Palandöken/ERZURUM - PALANDÖKEN / ERZURUM PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423171121 - 4423171388
c) Elektronik Posta Adresi : palandoken25@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10(on ) araçla özel eğitim öğrencilerinin taşınma merkezi okullara taşınması için servis aracının sürücüsü ve rehber personeliyle birlikte kiralama işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Teknik şartnamede belirtilen yerleşim yerleri ve taşıma merkezleri ihale konusu hizmetin yapılacağı yerlerdir
c) Süresi : İşe başlama tarihi 22.10.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesi 6. Sokak No: 12 Palandöken/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 15.10.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesi 6. Sokak No: 12 Palandöken/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR