ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ANKARA ŞEKER FABRİKASI

2 adet damperli kamyon ve 1 adet kepçe kiralanacaktır

ANKARA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ANKARA ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024322
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/332631
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Şeker Fabrikasında 2019/2020 Kampanya süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu vs) pres filtre toprağının idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminden Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2 Adet Damperli Kamyon, 1 Adet Kepçe Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/332631
1-İdarenin
a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA
b-) Telefon No : 0 312 244 90 55
c-) Faks No : 0 312 244 90 78
2-İhale Konusu Malın
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikasında 2019/2020 Kampanya süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu vs) pres filtre toprağının idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işi
b-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası
c-) İşin Süresi : Tahmini 130 Gün
İşe Başlama Tarihi : 20.09.2019
İşin Bitiş Tarihi : 27.01.2020
İşe başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini olup pancar alım durumuna göre tarihler değişiklik gösterebilecektir. İlgili servisin yazısına istinaden iş başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenecektir.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 30.07.2019 Saat 10:00
4)-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiz türklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
8-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR