İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Feribot satın alınacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir Körfezine 2 Adet Feribot Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1, K:4/426
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (14) (42). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Türkiye
İzmir Feribot Projesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
2 Adet Feribot Alımı

• İş bu ihale ilanı; 08/09/2017 tarihinde EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) internet sitesinde (www.ebrd.com) ihale ilanları kısmında yayınlanan Genel Satın Alma İlanı'na uygun olarak yapılmaktadır.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi - Ulaşım Dairesi Başkanlığı - Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü bundan böyle "Alıcı" olarak adlandırılacaktır. 2 Adet Feribot Alımı işi kapsamında EBRD(Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) "Banka" tarafından ayrılan kredinin bir kısmını kullanmayı tasarlamaktadır.
• Alıcı, kredi gelirinin bir kısmı ile finansmanı sağlanacak olan aşağıda tarif edilen sözleşme için yüklenicileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir:

İzmir Körfezine 2 Adet Feribot Alımı
• Çelik,double-ended tipte, 2 adet dizel ana makinenin tahrik edeceği, 2 adet 360 derece dönebilir tipte Azimut tipi Z drive sevk sistemli,
• En az 55 metre boyunda, en az 15 metre genişliğinde
• 51 araç, 10 motorsiklet ve 10 bisiklet taşıma kapasiteli,
• Kapalı yolcu salonu 180 kişi, açık yolcu salonu 120 kişi kapasiteli
• %75 yükte 12 knot, %95 yükte 13 knot hızda,
• Servis ömrü en az 30 yıl, İzmir Körfezi'nde yılda 5000 saat çalışacak,(Her bir feribot)
• İlk feribot sözleşmenin imzalanmasından sonra 420 takvim günü içinde teslim edilecek,
• İkinci feribot sözleşmenin imzalanmasından sonra 600 takvim günü içinde teslim edilecek,

• Banka kredisi ile finansmanı sağlanacak olan işbu sözleşme ihalesi, ülke ayrımı olmaksızın tüm firmalara açıktır.
• İhaleye teklifi verecek isteklilerin, sözleşmeye yeterlik alabilmesi için, asgari olarak aşağıda belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir:
• İş Ruhsatı İzni Belgesi ya da Şirketin hukuki şeklini tanımlayan ve bir gemi inşa şirketi olarak faaliyetlerini onaylayan denk bir belge (ticari sicilden alınan alıntı),


• Son 10(on) yıl içinde başarıyla ve esas itibariyle tamamlanmış olan ve aşağıda belirtilen kriterlerde en az 1 yeni gemi inşa sözleşmesinde Sağlayıcı olduğuna dair belgeler:
• En az 30(otuz) metre boyunda,
• Gövde ve üstyapı çelik, aluminyum veya kompozit malzemeden yapılmış,
• En az 18.000.000,00 TL sözleşme bedelli,
• Son 5 (beş) senede İstekli'nin tamamlanmış veya devam eden sözleşmelerdeki belgelendirilmiş ödemelerin toplamı hesap edilerek ortalama senelik cirosunun en az 22.500.000,00 TL(yirmiikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olması gerekmektedir. (not: ortak girişimler için ana ortak gereksinimlerin en az %60'ını, diğer ortaklardan her biri ise en az %20'sini karşılamalıdır.)
• İstekli, mevcut sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate alarak, 22.500.000,00 TL'den az olmamak üzere, üretim nakit akışını sağlamak için yeterli hazır değerlere, ipoteksiz maddi duran varlıklara, kredi limitlerine ve diğer mali olanaklara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösterecektir. (not: ortak girişimler için ana ortak gereksinimlerin en az %60'ını, diğer ortaklardan her biri ise en az %20'sini karşılamalıdır.)
• İsteklinin veya ortak girişimdeki herhangi bir ortağının, teklif verene veya herhangi bir ortağına karşı son 3 yıl içinde tazminata yol açan bir dava tahkim vb. dava geçmişi bulunmayacaktır.
• Tüm devam eden davalar İsteklinin net değerinin %10'undan fazlasını aşmayacak olup, tüm bekleyen davalar İsteklilere karşı çözümlenmiş olarak ele alınacaktır.
• İhale dokümanları, aşağıda belirtilen adresten, "100 TL" iade edilemez tutarın veya dönüştürülebilir bir para birimi karşılığının ödenmesiyle temin edilebilir. Ödemenin aşağıda belirtilen hesaba yapılması ve açıklama kısmına "2 Adet Feribot Alımı" yazılması gerekmektedir.
Hesap Sahibi : İzmir Büyükşehir Belediyesi
Bankanın Adı : VAKIFBANK
Bankanın Şubesi : İzmir Şubesi
Swift Kodu : TVBATR2A
Türk Lirası Hesabı IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40
Dolar Hesabı IBAN : TR74 0001 5001 5804 8000 9397 21
Euro Hesabı IBAN : TR52 0001 5001 5804 8000 9397 29

• Ödemenin yapıldığının belgelenmesine müteakip, dokümanlar gecikmeksizin posta ile gönderilecektir; fakat kaybolmaları veya geç ulaşmaları durumunda sorumluluk kabul edilmeyecektir. İlaveten, istenilmesi durumunda, iadesi yapılmayacak olan ödemenin muhtemel teklif sahibi tarafından yapıldığının belgelenmesinden sonra, dokümanlar elektronik kopya olarak gönderilebilecektir. Dokümanların elektronik ve basılı kopyalarında uyuşmazlık olması durumunda, basılı kopya geçerli olacaktır.
• Tüm teklifler, 3.000.000,00 TL (üçmilyon Türk Lirası) veya eşdeğer Euro değerinden İhale Teminatı ile beraber verilecektir.
• Teklifler en geç; 13/12/2018 tarihi saat 14:00’a (Türkiye Yerel Saati) kadar aşağıda verilen adrese ulaştırılmalıdır. Teklifler, aynı gün katılmak isteyen teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 14:00’da açılacaktır.
• Uygulanacak ihale kurallarında Banka'nın satın alma politika ve kuralları(PP&R aşağıdaki adreste yer almaktadır.
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

• İhale belgelerini satın alan istekliler(potansiyel sağlayıcılar) aşağıdaki adresten incelenebilir.
• Aday istekliler, aşağıda belirtilen adresten daha fazla bilgi edinebilir, ihale dokümanlarını inceleyebilir ve alabilirler:


İzmir Büyükşehir Belediyesi - 2 Adet Feribot Alımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı No:1, K:4/426
İzmir, 35250
TÜRKİYE

Tel : +90 232 2931196
Faks : +90 232 2934246
E-mail : satinalma@izmir.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR