AHMET İREN

Soğuk hava deposu yapım işi Ihale edilecektir

AHMET İREN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00832206
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : DALYAN MAH. / ORTACA
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 04.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
512 m2 Soğuk Hava Deposu yapım işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Dalyan Mah.Karadağ Mevkii Ortaca/MUĞLA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2018 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dalyan Mah.Atatürk Bulvarı No:41 Ortaca / MUĞLA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOĞUK HAVA DEPOSU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ahmet İren Tarafından;
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteği ile Şahsım sorumluluğu altında yapılacak olan 512 m2 büyüklüğünde Soğuk Hava Deposu anahtar teslimi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi ve web adresi: Dalyan Mah. Gökdallar Sok. No : 5/1 Ortaca/MUĞLA/ www.ahmetiren48.com
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 512 m2 Soğuk Hava Deposu yapım işi
b) Yapılacağı yer : Dalyan Mah.Karadağ Mevkii Ortaca/MUĞLA
c) İşe başlama tarihi : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün İhale Onayını Tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (On) içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile) : 1.108.805,70 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dalyan Mah.Atatürk Bulvarı No:41 Ortaca / MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 25/07/2018 - Saat 17.00
c) İhale Dökümanlarının Temini: İhaleye ilişkin Şartnameler,Keşif ve Metrajlar ve Projelere www.ahmetiren48.com adresinden ulaşılacaktır.Tüm dökümanlardan (tatbikat projeleri hariç) çıktı alınıp her sayfası yetkili kişi tarafından kaşe imza edilecektir.
d) İhale Dökümanlarını Teslimi: İhale Dökümanları ve Teklif Mektubu Kapalı Zarf içerisinde ihale makamına idari şartnamede yazan teklif alma son saatine kadar teslim edilir.
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a)Teklif Mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında;
Mutlaka tarih, Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği,
Tekliflerin geçerlilik süreleri,Teklif fiyatı açık olarak belirtilmelidir (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dahil/hariç, vb.). ve Firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
b) Ticaret Odasından veya Esnaf Odasından alınmış faaliyet belgesi aslı,
c) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Gazetesi fotokopisi,
d) Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri,gerçek kişilerde imza beyannamesi aslı,
e) Vergi levhası,
g) Banka referans mektubu Keşif bedelinin % 20 oranında( kullanılmamış referans tutarı),
ğ)Yapı müteahhidi yetki belgesi çıktısı,
f) Keşif bedeli tutarının % 75 tutarında iş deneyim belgesi ( son 3 yıl içerisinde)
ı)İşin tatminkâr bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması ( sahiplik veya taahhüt belgesi)
i)Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Borcu Yoktur Belgeleri ( Barkodlu Çıktıları )
5) İhaleyi Kazanan Firmanın Yapması Gerekenler:
a) Sözleşme İmzalamadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Borcu Yoktur Belgeleri ( Barkodlu Çıktıları )
b)Keşif bedelinin %3’ü oranında yatırımcıya kesin ve süresiz teminat mektubu verecektir.
6 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) gün olmalıdır.
11 –Verilen teklifler KDV hariçtir.
12 – Yapılan İhale Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhale Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12.
Etap Satın Alma El Kitabı doğrultusunda yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR