BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordatonun tasdiki davasında ara kararın ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910612
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/863 Esas
Tebligat Konusu
:
BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
14.12.2018 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/863 Esas
İLAN


Davacı, BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;


Mahkememizin 30/11/2018 tarihli ara kararı ile;


a)19/09/2018 tarihli tensip tutanağı ile atanan geçici konkordato komiser heyetinin(İcra ve İflas hukukçusu Doç. Dr. Nihat Güman, mali müşavir Erkan Köylü , yeminli mali müşavir Selim Tuna) Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik 7/3. Maddesi gereğince görevlerine son verilmesine,


b) Davacı şirket BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ - (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 395555 yetkilisi Necip Taner İkiışık'ın şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına,


c) İİK.297. Maddesi ' .......borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.' hükmü gereği borçlunun yerine komiser heyetinin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine,

Hukukçu Avukat Fetih Ahmet Alparslan, Mali Müşavir Sedef Şahin, YMM Taner Sualp'in müştereken BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'ni - (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 395555) temsil ve ilzamla yetkilendirilmelerine, geçici konkordato komiser heyeti olarak atanmalarına,


d) Mahkememizin 30/11/2018 tarihli ara kararı ile geçici konkordato komiseri heyeti olarak atanan hukukçu Avukat Fetih Ahmet Alparslan, mali müşavir Sedef Şahin, yeminli mali müşavir Taner Süalp'in görevlerinin geçici mühlet süresi içerisinde devamına,


e)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,


f)Mahkememizin 2018/863 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat 14:30'da yapılacağına,


7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.30/11/2018


GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
İcra iflas hukukçusu
AV. FETİH AHMET ALPARSLAN: TC. 42325507604
Adresi:Sümer Mah. 24/4.Sokak No:8/1 Zeytinburnu/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Yeminli Mali Müşavir TANER SÜALP:T.C. 27275342192
Adresi:Levazım Mah. Yeni Bahar Sokak No:50/15 Beşiktaş/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Mali Müşavir SEDEF ŞAHİN : T.C. 21911249470
Adresi: İ.O.S.B.Metal İş Sanayi Sitesi 12 Blok No:32-34-36-38-40
İkitelli/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR