BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordatonun tasdiki davası karar tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874662
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.10.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Sayı: 2018/932 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
04.01.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
: 2018/932 Esas
08/10/2018

İLAN

Davacılar BETONKA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ELİF YAPI SİSTEMLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;

7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 975099 sicil nosunda kayıtlı davacı BETONKA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 529438 sicil nosunda kayıtlı davacı ELİF YAPI SİSTEMLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 05/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c) Geçici komiser olarak yeminli mali müşavir Bülent Sezgin, hukukçu Neşe Oktay, yeminli mali müşavir Mehmet Bülent Aydın'ın görevlendirilmelerine,

d) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

e) Mahkememizin 2018/932 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 04/01/2019 günü saat 14:00'de yapılacağına,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR