BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887936
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 05.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/704
Tebligat Konusu
:
KORCAN TURİZM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
20.12.2018 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/704

Davacı KORCAN TURİZM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 930156/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) KORCAN TURİZM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında 26/07/2018 TARİHLİ 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 26/10/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı (borçlu) şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) 26/07/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan SMMM Türkan ÖZDEMİR, SMMM Seyit Cındık ile Ticaret hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi ŞUA'nın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/704 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 20/12/2018 günü saat 14:00'da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 25/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR