BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato ve geçici mühlet kararı ve duruşma tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925386
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1274 Esas
Tebligat Konusu
:
ROTA ÇOCUK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
13.03.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/1274 Esas


Mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 528120/0 sicil nolu borçlu ROTA ÇOCUK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile davacı şahıslar Mehmet Sayar, Süleyman Aruca ve Yalçın Demirel hakkında 19/12/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirket ve davacı şahıslar İİK'nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin ve şahısların sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Hukukçu Doç. Dr. Salih Önder Yeşiltepe, SMM Deniz Akkaya Mar ve Muhasebe finansman uzmanı Dr. Muharrem Samur'un geçici konkordato komiseri görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/1274 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13/03/2019 günü saat 14:00'de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 24/12/2018
DAVACI ŞİRKET:
1-ROTA ÇOCUK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TİCARET SİCİL NO: 528120/0
VERGİ NO: 0490005966
DAVACI ŞAHISLAR:
1-Mehmet Sayar
2-Süleyman Aruca
3-Yalçın Demirel

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR