BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin tebliğ

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979046
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1025 Esas
Tebligat Konusu
:
*Ferka Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi *Ferudun Karasoy.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1025 Esas
Davacılar , FERUDUN KARASOY, FERKA OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ.. arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 25/03/2019 tarihli duruşma zaptı uyarınca;
Davacı Ferka Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi yönünden;
"İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 918176-0 sicil nolu FERKA OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İFLASINA,İflasın 25/03/2019 günü saat 14:12 itibariyle açılmasına, İflasla ilgili olarak Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nü bildirimde bulunulmasına, davacı tarafça bu şirket yönünden yatırılan iflas avansının ve gider avansının karar kesinleştiğinde İflas Müdürlüğü'ne aktarılmasına, İflas kararının ilanına, vekomiser heyeti YMM-Bağımsız Denetçi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Mert, mali müşavir Kadriye Demirci ile hukukçu Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı'nın görevinin son verilmesine ve hükümle birlikte verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına, "
Davacı şahıs Ferudun Karasoy yönünden;
"1)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olmakla davanın REDDİNE,
2)Geçici mühletin kaldırılmasına ve İİK madde 288 gereğince geçici mühletin kaldırıldığının ilanına,
3)Hüküm tarihi itibariyle tedbirlerin kaldırılmasına,
4)Geçici komiser heyeti YMM-Bağımsız Denetçi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Mert, mali müşavir Kadriye Demirci ile hukukçu Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı'nın görevine son verilmesine," karar verilmiş olmakla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.25/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR