İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato tasdikinin ara karar tebliği

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875412
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.10.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/707 Esas
Tebligat Konusu
:
Konkordato ara karar tebliği
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI' NDAN
ESAS NO : 2018/707 Esas

Mahkememizin yukarıda numarası belirtilen dosyasından verilen 20/09/2018 tarihli ara kararı gereğince;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılmakla, İİK' nin 289/3. Maddesi uyarınca borçlu davacı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün Merkez 145373 sicil numarasında kayıtlı Talip Elektronik İletişim İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında İİK' nin 289/3. Maddesi gereğince 1 yıllık KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
Kesin mühlet içerisinde Komiser YMM Tahir Öztürk' ün görevine DEVAMINA ve dosyanın komisere TEVDİİNE,
Mahkememizce 13/06/2018 tarihli tensip ara kararının 7 nolu bendi gereğince belirlenen ihtiyati tedbirin DEVAMINA,
Geçici ve kesin mühlet sırasında rehin ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine ancak bu takipler nedeni ile muhafaza tedbiri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren ÖNLENMESİNE,
İİK' nin 289/4. Maddesi gereğince alacaklılar kurulu oluşturulmasına, alacaklılar kurulunda yer almak isteyen alacaklıların 2 haftalık süre içinde mahkememize müracaat etmelerine,
Kesin mühlet verilmesi hususunun İİK' nin 289/son maddesi gereğince ilanına karar verilmiş olmakla,
İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, dilekçe ile itiraz ederek kesin mühlet verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK' nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 08/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR