ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato tasdiki dava tebliği

ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873092
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Topsakallar Taşımacılık Gıda Petrol Ürünleri İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Dosya Numarası
:
2015/422 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/422 Esas
KARAR NO : 2015/566


Topsakallar Taşımacılık Gıda Petrol Ürünleri İnşaat San. Tic.Ltd.Şti. 'nin Konkordatonun Tasdikine ilişkin açılmış olan davada kesinleşmiş kararın ilanı:


"HÜKÜM
1-Konkordatonun tasdik edilmemesine,
2-Borçlunun haczi kabil bütün mallarının İKK'nun 301/2 maddesi gereği ihtiyaten haczine,
3-Masrafı avans olarak yatıran herhangi bir alacaklının talebi ile kararın icrası için icra müdürlüğüne yazı yazılmasına,
4-Karar kesinleştikten sonra kararın mühlet kararının yayınlandığı gazetede ilanına,
5-Kararın kesinleşmesine müteakip kesinleşme şerhli karardan bir suretin icra dairesi, tapud airesi, mahalli ticaret odası ve ticaret sicil memurluğuna tebliğine,
6-Karar kesinleştiğinde Elbistan İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/153 esas ve 2015/80 karar sayılı dosyasının iadesine,
7-Harçlar Kanunu gereği alınan peşin harcın yeterliliğine,başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
8-Yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
9-Dosyanın niteliği itibariyle alacaklılar ve talep eden lehine vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına,
10-Karar kesinleştiğinden kalan gider avansının iadesine,
Dair, tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde temyizen Yargıtay yasa yolu açıkolmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR