İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato tasdik yargılaması ilanı

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156091
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/659
Tebligat Konusu
:
OM-AR TEKSTİL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar
Duruşma Tarihi
:
30.04.2020 16:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TASDİK YARGILAMASI İLANI

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/659

Davacı OM-AR TEKSTİL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ(Ticaret Sicil No:489673/0)(Vergi No:6420387981) tarafından açılan konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; Konkordato tasdik duruşmasının 30/04/2020 günü saat: 16:30 tarihinde icra olunmasına, 30/04/2020 günü saat: 16:30'da icra edilecek duruşmadan en az üç (3) gün önce itiraz edenlerin itiraz sebeplerini- yazılı olarak bildirmek kaydıyla- duruşmada hazır bulunabilecekleri, bu sürede konkordato tasdikine dair komiser raporuna ve ayrıca bu raporla ilgili olarak alınacak ve en geç 25/04/2020 tarihinde dosyada mevcut olması beklenen olacak bilirkişi raporuna ve konkordato talebine itiraz sebeplerini belirtilen süre içinde açıklamadıkları takdirde beyanların dikkate alınmayacağı, yine bu süre içinde beyanda bulunmayanların duruşmada hazır bulunamayacağı, belirtilen süre içinde beyanda bulunanların ise zorunluluk olmamakla birlikte duruşmada hazır olma hakkına haiz olacakları, alacaklıların müdahale dilekçelerinin ve müdahale harç makbuzlarının aynı süre içinde tamamlanması durumunda ise müdahil olarak olarak kabul edilecekleri ihtar olunur.24/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR