KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato tasdik kararının ilanen tebliği

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091154
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/ 923 esas
Tebligat Konusu
:
KLASDÖKÜM ALÜMİNYUM KOKİL KALIP SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/ 923
KARAR NO : 2019/ 847


Mahkememizin, 02/10/2019 gün ve 2018/923 E. 2019/847 K. sayılı ilamı ile ;
"1-Davacının davasının KABULÜ ile Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 44437 sicil numarasında kayıtlı KLASDÖKÜM ALÜMİNYUM KOKİL KALIP SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Tasdik edilen Konkordato Projesi gereğince ;
a) Kayıt altına alınmış adi alacak niteliğindeki ana para borçları için, 30/01/2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmak üzere ve 1'er ay arayla 24 eşit taksit halinde davacı tarafından tamamen ödenmesine,
b) Konkordatodan etkilenen (adi) alacaklıların, adi alacaklarının anapara kısmı hariç, faiz ve diğer bütün ferilerinden feragat etmiş sayılmalarına,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin 2004 s. İİK'nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve kesin mühletin etkilerinin, Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe (bugüne) kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri Mehmet Sevim'in görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar tarihi itibariyle (02/10/2019) son bulmasına" karar verilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından (yayınlanmasından) itibaren ( 10 ) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR