BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddine ilişkin tebliğ

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00966585
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 21.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/904 Esas (Ayrılan 2019/146 Esas)
Tebligat Konusu
:
AHMET KAŞIBEYAZ, ALİ SUAT KAŞIBEYAZ, MEHMET MURAT KAŞIBEYAZ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/904 Esas (2019/146 Esas) 15/03/2019

Konu : Konkordato Talebinin Reddine Karar Verildiğinin Bildirilmesi
İLAN
Mahkememizin 2018/904 Esas sayılı dosyasından davacılar AHMET KAŞIBEYAZ, ALİ SUAT KAŞIBEYAZ, MEHMET MURAT KAŞIBEYAZ yönünden tefrik edilen ve mahkememizin işbu 2019/146 Esas sayısına kaydı yapılan Konkordatnun Tasdiki davasında davacılar yönünden;
Mahkememizin 2019/146 Esas, 2019/283 Karar sayılı kararı ile;
a)Davacı/borçlu şahıslar AHMET KAŞIBEYAZ (TC..12038231066), ALİ SUAT KAŞIBEYAZ (TC.12017231704), MEHMET MURAT KAŞIBEYAZ (TC.12020231630)'ın konkordato taleplerinin reddine,
b)Davacı/ borçlu şahıslar AHMET KAŞIBEYAZ, ALİ SUAT KAŞIBEYAZ, MEHMET MURAT KAŞIBEYAZ hakkında 02/10/2018 tarihli tensip ara kararlarında verilen tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına,
c)Davacı/ borçlu şahıslar AHMET KAŞIBEYAZ, ALİ SUAT KAŞIBEYAZ, MEHMET MURAT KAŞIBEYAZ yönünden 28/02/2019 tarihli duruşma tutanağı kapsamında ve 08/03/2019 tarihli ara karar kasamında görevlendirilen konkordato geçici komiser heyeti finans uzmanı Dr. Cem ÇETİN, yeminli mali müşavir Mustafa Narinoğlu, hukukçu Özlem Çelik Kaya'nın görevlerine SON VERİLMESİNE,
Karar verilmiştir.
7101 sayılı Kanunla değişik İİK' hükümleri uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
DAVACI ŞAHISLAR YÖNÜNDEN
GÖREVİ SONA ERENKONKORDATO KOMİSERLERİ :
1) DR. CEM ÇETİN
Görevlendirilme tarihi :08/03/2019
T.CNo:17168315990
Yerleşim yeri adresi: Adresi: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
İç Denetim Birim Başkanlığı Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL
Uzmanlık alanı:Finans Uzmanı
Çalıştığı kurum:Finans Uzmanı
2)MUSTAFA NARİNOĞLU
Görevlendirilme tarihi : 28/02/2019
T.CNo:25844337488
Yerleşim yeri adresi:Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad.
No:20/C D:4 Başakşehir/İSTANBUL
Uzmanlık alanı: YMM Bağımsız Denetçi
Çalıştığı kurum: YMM Bağımsız Denetçi
3) ÖZLEM AKKAYA MAR
Görevlendirilme tarihi : 28/02/2019
T.C.No:45946689988
Yerleşim yeri adresi:Zuhuratbaba Mah. Akatlar Sokak No:47/11
Bakırköy/İSTANBUL
Uzmanlık alanı: İcra İflas Hukuku
Çalıştığı kurum:İcra İflas Hukuku

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR