KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddine ilişkin mahkeme kararı

KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112290
Şehir : Kırşehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/353 Esas
Tebligat Konusu
:
• MURAT ELMA
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/353

KARAR NO : 2019/589
Davacı MURAT ELMA aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
11/12/2019 tarihinde verilen gerekçeli kararda; Mahkememizce konkordato talebinin kabulüne karar verildiği, geçici ve kesin mühlet verildiği, bu süre içerisinde davacının kısmen borçlarını ödediği, mali olarak kısmen düzeldiği, ancak borçlarının tamamını ödemediği, iflasa tabi kimselerden de olmadığı anlaşıldığından İİK'nun 292. Maddesi gereğince kesin mühlet kararı kaldırılarak konkordato talebinin, yani Davanın REDDİNE, verilen KESİN KONKORDATO MÜHLETİ SÜRESİNİN KALDIRILMASINA, Mahkememizce verilen daha önceki tedbir kararlarının tamamının ayrı ayrı KALDIRILMASINA, karar verilmiş olduğu hususu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR