İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddine ilişkin ilanen tebliğ

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00965960
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 18.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1323 Esas
Tebligat Konusu
:
GÜR NAKLİYAT İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, HABİB SANAÇ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1323 Esas
KARAR NO : 2019/120 Karar


Davacılar GÜR NAKLİYAT İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, HABİB SANAÇ ile davalı HASIMSIZ aleyhine açılan konkordatonun tasdiki (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucu 14/02/2019 tarihinde verilen gerekçeli karar uyarınca;
1-İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez-111285 sicil numarasında kayıtlı, [0439005182400017] Mersis, [4390051824] Vergi numaralı "GÜR NAKLİYAT İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ve [19516872032] TC Kimlik numaralı şirket yetkilisi HABİB SANAÇ hakkında kesin mühlet verilmesi talepleri ile konkordato taleplerinin REDDİNE ,
2-Mahkememizce konulan ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına ve konkordato komiseri Gülden KAMAN 'ın görevine son verilmesine,
3-Eksik kalan 17,00-TL harcın davacı tarafça tamamlanmasına,
4-Mahkememizce verilen kararın İİK' nin 289/son yollaması ile 288. Madde uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
5-Davacı tarafça yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,
Karar verilmiş olmakla, anılan hüküm, İİK' nun 289/son yollaması sonucu İİK'nun 288. maddesi uyarınca ilan olunur. 13/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR