BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddine ilişkin ilanen tebliğ

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960070
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1194 Esas
Tebligat Konusu
:
Emir Kumaş San.Dış Tic. Ltd.Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1194 Esas

25/02/2019

Konu : Konkordato Talebinin Reddine Karar Verildiğinin Bildirilmesi
İLAN
Mahkememizin 2018/1194 Esas sayılı dosyasından davacı Emir Kumaş San.Dış Tic. Ltd.Şti'nin feragati nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmiş olmakla;
Mahkememizin 2019/1194 Esas, 2019/205 Karar sayılı kararı ile;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 780236-0 sicil nosunda kayıtlı davacı Emir Kumaş San. Dış Tic. Ltd.Şti'ninkonkordato talebinin feragati nedeniyle REDDİNE,
b) Davacı şirket hakkında 11/12/2018 tarihli tensip ara kararlarında verilen tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına,
c) 11/12/2018 tarihli tensip tutanağının 7.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyeti mali müşavir Bekir Sevimli, Doç.Dr.Salih Önder Yeşiltepe, finans uzmanı Figen Mengi Teker'in görevlerine SON VERİLMESİNE,
Karar verilmiştir.
7101 sayılı Kanunla değişik İİK' hükümleri uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
1-Finans Uzmanı FİGEN TEKER : TC.19343394714
Adresi: Acarlar Mah. 66.Sok. B350 Beykoz/İST.
2-Hukukçu Doç. Dr. Öğretim Üyesi SALİH ÖNDER YEŞİLTEPE: T.C.10504175968
Adresi: Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad. No:6EA8 İç Kapı No:1
Sancaktepe/İSTANBUL
3-Mali Müşavir BEKİR SEVİMLİ : T.C.No: 26857325042
Adresi: Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Pelin İş Hanı, Kat:3 No:94 Bakırköy İstanbul

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR