BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddine ilişkin dava tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153124
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/980 Esas
Tebligat Konusu
:
YUSUF ÇULHALIK ve GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/980


Davacılar YUSUF ÇULHALIK ve GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu YUSUF ÇULHALIK (T.C.NO:21205666198)'ın konkordato talebinin REDDİ ile bu kişi hakkında verilen kesin mühletin KALDIRILMASINA,
Borçlu şirket Göksu Kapı Mekatronik Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan konkordato projesi ve revize projenin uygulanabilir olduğu,komiser heyetinin gerekçeli raporu,bilirkişi raporu ve dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden konkordatonun başarıya ulaşacağı anlaşıldığından,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 730773-0 sicil numarası ile kayıtlı davacı Göksu Kapı Mekatronik Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato talebinin KABULÜ ile; konkordatonun İİK'nın 306 nci maddesi uyarınca TASDİKİNE, borçlu şirket tarafından borçların Nisan 2020 tarihinden başlamak üzere birinci yıl alacağın %5'inin 12 eşit taksitle, ikinci yıl alacağın %10'unun 12 eşit taksitle, üçüncü yıl alacağının %20'sinin 12 eşit taksitle, dördüncü yıl alacağının %30'unu 12 eşit taksitle ve beşinci yıl alacağının %35'ini 12 eşit taksitle borçlu tarafından sunulan ödeme takvimi uyarınca ÖDENMESİNE, borçlu şirket tarafından dosyaya sunulan ödeme takviminin kararın eki olduğunun BİLDİRİLMESİNE, konkordato tasdik edildiğinden kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden kalktığının TESPİTİNE,
İİK'nın 308/c maddesi uyarınca konkordatonun tasdik kararıyla birlikte bağlayıcı hâle geldiğinin karar altına ALINMASINA,
Konkordato komiser heyetinin görevine son VERİLMESİNE,
Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin hükümle birlikte KALDIRILMASINA, karar verildiği hususları 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 306/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.12/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR