BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddi ve tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin tebliğ

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111682
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/909 Esas
Tebligat Konusu
:
ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile MURAT YILMAZ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/909


Davacılar ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile MURAT YILMAZ'ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (989254/0)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hakkında BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN 19/12/2019 TARİHLİ DURUŞMASINDA ;
''1- Davacı hakkında verilen kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin feragat nedeniyle REDDİNE,
2- Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin hüküm ile birlikte KALDIRILMASINA,
3-Mahkememizce atanan konkordato komiser heyetinin görevine son VERİLMESİNE,''
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 30/12/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR