BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddi ve tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilanen tebliğ

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01135218
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/688 ESAS
Tebligat Konusu
:
EFİTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KOÇANOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MUSTAFA KAÇAN,İSMAİL KAÇAN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/688

Davacılar (borçlular) İSMAİL KAÇAN, MUSTAFA KAÇAN , EFİTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve KOÇANOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 555093-0 sicil nolu borçlu EFİTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 490735-0 sicil nolu KOÇANOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TC NO: 30088878260MUSTAFA KAÇAN veTC NO: 30079878552 İSMAİL KAÇANhakkında mahkememizce verilen 19/09/2019 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 19/12/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, karar verildiği ancak ANCAK BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN 13/02/2020 TARİHLİ DURUŞMASINDA ;
Borçlular EFİTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KOÇANOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MUSTAFA KAÇAN,İSMAİL KAÇAN hakkında;
1- Borçlular hakkında Mahkememizce verilen geçici mühletin kaldırılarak borçluların konkordato talebinin REDDİNE,
2-Konkordato komiser heyetinin görevine son VERİLMESİNE,
3-Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin hükümle birlikte KALDIRILMASINA, karar verilmiş olup,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 13/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR