ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato talebinin reddedilmesine ve kesin mühletin kaldırılmasına ilişkin ilanen tebligat

ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121826
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/703 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/703

Mahkememizce 21/01/2020 tarih ve 2018/703 esas sayılı kararla;
"1- İİK' nın 291. Maddesi gereğince davacının konkordato talebinin reddine,
2-Davacı Erol ŞAHİN (T.C. 29066425060) - Şahin Yapı Enerji (V.D.: 7910308201)' hakkında verilen Mahkememizin 04/03/2019 tarihli kesin mühlet kararının ve kararla birlikte verilen tedbirlerin kaldırılmasına, tedbirlerinin kaldırılması hususunda ilgili yerlere gereken yazıların yazılmasına,
3- Davacı yönünden kesin mühletin kaldırılması nedeniyle İİK'nın 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,
4- Komiserler kurulunun görevinin sona erdirilmesine,
5- Davacının konkordato talebinin reddedildiğinin İİK' nın 288. Maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine" karar verildiği hususu İİK 288 maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR