TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdikine ilişkin mahkeme kararı

TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154714
Şehir : Trabzon

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 24.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/575 Esas
Tebligat Konusu
:
AHMET USTA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/575 Esas


Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15605 sicil numarasında kayıtlı AHMET USTA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VERGİ NO: 0100423907) hakkında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının 12/03/2020 tarih ve 3 nolu celsenin 7 nolu ara kararı gereğince hüküm fıkrasının İİK. 288 maddesi uyarınca ilan olunur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
1-Davacının Rehinli Alacaklılara Yönelik konkordato projesinin tasdiki talebinin KABULÜ ile; Karadeniz Vergi Dairesine, Kurumlar Vergi Dairesi yönünden 010 042 3907 vergi kimlik numarası ile kayıtlı olan davacı ''Ahmet Usta Gıda Yemek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi''nin konkordato tasdik projesi kapsamında kalan rehinle teminat altına alınmış tüm borçlarının tamamen (herhangi bir tenzilat olmaksızın) Konkordato Komiser Heyetinin 09/03/2020 tanzim ve havale tarihli Konkordato Tasdik Durumu Hakkında Gerekçeli (Kesin) Raporlarında belirtildiği gibi; 3 ay ödemesiz 60 ay eşit vadeli olacak şekilde davacı tarafından rehinli alacaklılara ödenmesine,

2-Konkordato komiserler heyetinin görevine tasdik karar tarihi olan 12/03/2020 tarihi itibariyle son verilmesine,
3-
a) İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak yeminli mali müşavir Nizam Uzun''un tasdik karar tarihi itibariyle göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
b) Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği hususunda 2 ayda bir mahkememize rapor sunulmasına,
c) Kayyıma aylık 2.500,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,

4- Kesin mühletin sona ermesi ile, kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294, 295, 296 ve 297. maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,

5- Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibarı ile kalkmış olduğunun tespitine,

6- İİK 308/B maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açabileceklerinin ihtarına,

7- İİK 306/3 maddesi uyarınca, hüküm fıkrasının İİK 288. maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,

8- Davacının Adi Alacaklılara ilişkin konkordato projesinin tasdik talebinin REDDİNE,
Dair, davacı vekili ile bir kısım müdahiller ve vekillerinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda,yapılan yargılama neticesinde kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize müracaatla Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup, anlatıldı.12/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR