ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdikine ilişkin mahkeme kararı

ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154474
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/734 Esas
Tebligat Konusu
:
SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2018/734

Mahkememizce SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(VKN 7700064298) hakkında 13/03/2020 tarih ve 2018/734 esas sayılı kararla,
" 1-Talebin kabulüne,Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Dış Ticaret Limited Şirketinin revize edilen konkordato projesinin İİK 305 ve 306 maddesi gereğince tasdiki ile, konkordatoya tabi borçların, 31/07/2020 tarihinden başlamak üzere 48 ayda
31/07/2020-31/12/2020 arasında 12/84 oranında
31/01/2021-31/03/2021 arasında 3/84 oranında
30/04/2021-31/12/2021 arasında 18/84 oranında
31/01/2022-31/03/2022 arasında 3/84 oranında
30/04/2022-31/12/2022 arasında 18/84 oranında
31/01/2023-31/12/2023 arasında 3/84 oranında
30/04/2023-31/12/2023 arasında 18/84 oranında
31/01/2024-31/03/2024 arasında 3/84 oranında
30/04/2024-30/06/2024 arasında 6/84 oranında
Her ayın son günü ÖDENMESİNE,
2-Konkordato komiserler kurulunun görevine tasdik karar tarihi olan 13/03/2020 tarihi itibari ile son verilmesine,
3-İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak Handan POLAT' ın tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
4.Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,
5-. Kayyıma aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
6-Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,
7-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile kaldırılmasına,
8-İİK 308/B maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
9-İİK 308/B maddesi gereğince çekişmeli alacaklardan;
Akad Metal Ltd. Şti için 398.400,00 TL, Erkan Makine Limited Şirketi İçin 11.240,47 TL, Volkanlar Limited Şirketi için 7.064,35 TL, Baran Makine Limited Şirketi için 6.436,84 TL, Baran Makine Limited Şirketi için 1.843,56 TL, Kubilay ALPARSLAN için 887,36 TL, alacağı için bu kadar miktarın kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından Vakıflar Bankası Ankara Adliye Sarayı şubesine depo edilmesine,
10-İİK 306 son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine, .. " karar verildiği İİK 288 gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine karar verildiği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR