ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdikine ilişkin mahkeme kararı

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132529
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/628 Esas
Tebligat Konusu
:
Asem Grup Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/628

Mahkememizce verilen 20/01/2020 tarih ve 2018/628 Esas sayılı kararı ve 11/02/2020 tarih ve 2018/628 Esas sayılı ek kararı ile;
1-Davacının konkordato projesinin TASDİK TALEBİNİN KABULÜ İLE; 292648 ticaret sicil numaralı davacı Asem Grup Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konkordato tasdik projesi kapsamında kalan tüm borçlarının %39,56 indirim ve kalan bakiye %60,44 bir yıl ödemesiz 29.01.2021 tarihinden başlamak üzere 36 ay vade ile davacı tarafından alacaklılara ödenmesine,
2-Konkordato komiserler kurulunun görevine tasdik karar tarihi olan 20.01.2020 tarihi itibari ile son verilmesine,
3-a.İİK’nun 306/2. maddesi gereğince tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak mali müşavir 41857328794 T.C. Kimlik numaralı Güner Kardeş Arısoy'un tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
b.Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,
c.Kayyıma aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
4-Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İ.İ.K.’nun 294,295,296 ve 297. maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,
5-Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile kaldırılmasına,
6-İ.İ.K.’nun 308/b maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
7-İ.İ.K. 306/son maddesi gereğince, hüküm fıkrasının İ.İ.K.’nun 288.maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
Tasdik kararına itiraz eden alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere itiraz edebilecekleri hususu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR