KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdikine ilişkin mahkeme kararı

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078161
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/ 943 Esas
Tebligat Konusu
:
• TACMAHAL Mobilya Tekstil Turizm İnşaat Kuyumculuk Dayanıklı Tüketim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

ESAS NO : 2018/ 943 KARAR NO : 2019/ 940

Mahkememizin, 23/10/2019 gün ve 2018/943 E. 2019/940 K. sayılı ilamı ile ;
"1-Davacının davasının KABULÜ ile Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 42369 sicil numarasında kayıtlı TACMAHAL MOBİLYA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT KUYUMCULUK DAYANIKLI TÜKETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin (revize edilmiş haliyle) KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Tasdik edilen Konkordato Projesi gereğince ;
a) Kayıt altına alınmış adi alacak niteliğindeki anapara borçları için, bugünden (23/10/2019) itibaren 1 yıl ödemesiz, 23/11/2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmak üzere, 1'er aylık vadelerle ve eşit taksitler halinde toplam 60 ayda, anapara borçlarının % 60'lık kısımının davacı tarafından ödenmesine,
b) Konkordatodan etkilenen (adi) alacaklıların, adi alacaklarının anaparalarının % 40'lık kısmı ile bütün anaparalara isabet eden faiz ve diğer bütün ferilerinden feragat etmiş sayılmalarına,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, 2004 s. İİK'nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve kesin mühletin etkilerinin, Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe (bugüne) kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri Melih Kara'nın görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar tarihi itibariyle (23/10/2019) son bulmasına" kararverilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından (yayınlanmasından) itibaren ( 10 ) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR