BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdikine ilişkin ilan

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153900
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/442 Esas
Tebligat Konusu
:
GLOBAL TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2018/442 Esas


Davacı , GLOBAL TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememiz 04/03/2020 tarihli karar ile;
1-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 468391 sicil numarası ile kayıtlı davacı GLOBAL TEKSTİL SAN VE TİC.AŞ’nin konkordato projesinin İİK’nun 305 maddesindeki tasdik şartlarının gerçekleştiği anlaşılmakla TASDİKİNE,
2- Davacı şirketin konkordatoya tabi borçlarının 30/09/2020 tarihinden başlamak üzere 31/12/2020, 30/06/2021, 30/09/2021, 31/12/2021, 30/06/2022, 30/09/2022, 31/12/2022, 30/06/2023, 30/09/2023 ve 31/12/2023 tarihinde ÖDENMESİNE, dosyaya sunulan ödeme takviminin kararın eki olduğunun BİLDİRİLMESİNE,
3- Konkordato tasdik edildiğinden kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden kalktığının TESPİTİNE,
4-İİK'nın 308/c maddesi uyarınca konkordatonun tasdik kararıyla birlikte bağlayıcı hâle geldiğinin TESPİTİNE,
5- Konkordato işbu tasdik kararı ile bağlayıcı hale gelmiş olmakla İİK’nun 308/ç maddesi gereğince geçici mühlet kararının verildiği tarih olan 03.05.2018 tarihinden önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş hacizlerin (206/1 maddesindeki imtiyazlı alacaklılar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 Sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları için konulan hacizler istisna olmak üzere) DÜŞMESİNE,
6- İİK’nun 308/b maddesi gereğince alacakları itiraza uğramış alacaklıların tasdik kararının ilanından itibaren 1 AY İÇİNDE DAVA AÇMAKTA MUHTARİYETLERİNE,
7-Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin hükümle birlikte KALDIRILMASINA,
8-Finans uzmanı Ali Fatih Uysal SMM Bekir Sevimli ve Hukukçu MÜjgan Tunç Yücel'den oluşan komiser heyetinin görevine son verilerek İİK'nın 306/2 nci maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak ve gözetim tedbirlerini almak üzere SMM Bekir Sevimli’nin kayyım olarak atanmasına,
9-İİK'nın 306/son maddesi uyarınca tasdik kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLAN EDİLMESİNE ve İİK'nın 288 nci maddesinde belirtilen yerlere BİLDİRİLMESİNE,
10-İİK 308/a. maddesi gereğince kararın konkordato talep eden borçluya tebliğinden itibaren itiraz eden alacaklılar yönünden tasdik kararının ilanından itibaren 10 gün içerisinde istinafyoluna başvurulabileceği,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca İİK 306/son maddesi gereğince ilgililere ilanen tebliği ile duyurulmasına karar verilmiştir. 04/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR