ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdik edilmesine ilişkin ilanen tebliğ

ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090576
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/744 ESAS
Tebligat Konusu
:
Başol Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/744

Mahkememizce 13/11/2019tarih ve 2018/744 esas sayılı kararla;
1- Davacının konkordato projesinin tasdik talebinin kabulü ile, 148 027 8971 vergi kimlik numaralı davacı Başol Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketininin konkordato tasdik projesi kapsamında kalan tüm borçlarının ilk taksit 30/11/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 38 ayda revize projede gösterilen şekilde ve alacaklılar arasında eşitliği bozmayacak şekilde, (her ayın son günü) davacı tarafından alacaklılara ödenmesine,
2- Konkordato komiserler kurulunun görevine tasdik karar tarihi olan 13/11/2019 tarihi itibari ile son verilmesine,
3- a.İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak mali müşavir Ufuk ÖZDEMİR' in tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
b.Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,
c. Kayyıma aylık 2.500,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
4- Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,
5- Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile kaldırılmasına,
6- İİK 308/B maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
7- İİK 306 son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
8- Davacının rehinli alacaklılara ilişkin konkordato projesinin tasdik talebinin reddine, karar verildiği,
Tasdik kararına itiraz eden alacaklıların iş bu ilandan itibaren 10 gün içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine itiraz edebilecekleri ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR