KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin tasdik edilmesine ilişkin ilanen tebliğ

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076936
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 05.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/979 Esas
Tebligat Konusu
:
ALİ NAFİ İNER İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

ESAS NO : 2018/ 979 KARAR NO: 2019/ 867

Mahkememizin, 04/10/2019gün ve 2018/979 E. 2019/867 K. sayılı ilamı ile ;
"1-Davacının davasının KABULÜ ile ; Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26609 sicil numarasında kayıtlı ALİ NAFİ İNER İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Tasdik edilen Konkordato Projesi gereğince ;
a) Kayıt altına alınmış bankalar dışındaki diğer adi alacaklıların, adi alacak niteliğindeki ana para borçları için, tasdiki kararının kesinleştiği tarihi izleyen ilk 6 ay ödemesiz, sonraki 12 ayda ise 1'er ay arayla 12 eşit taksitte (taksit dönemlerinde alacaklılar arasında garameten olmak üzere) davacı tarafından tamamen ödenmesine,
b) Konkordatodan etkilenen bankalar dışındaki (adi) alacaklıların, adi alacaklarının anapara kısmı hariç, faiz ve diğer bütün ferilerinden feragat etmiş sayılmalarına,
c) Adi alacaklı bankaların alacaklarının ise, davacı şirket ile bu bankalar arasında yapıldığı bildirilen protokollere (yapılandırmalara) uygun olarak ödenmesine,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi ile bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve kesin mühletin etkilerinin, Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri Mehmet Sevim'in görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar tarihi itibariyle (04/10/2019) son bulmasına," kararverilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından (yayınlanmasından) itibaren ( 10 ) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR