KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesinin müzakeresi ve alacaklılar toplantısına davet ilanı

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037264
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1006 Esas
Tebligat Konusu
:
MEHMET ALİ KUNTOĞLU
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
22.08.2019

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

"MEHMET ALİ KUNTOĞLU"
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN KONKORDATO PROJESİNİN MÜZAKERESİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET İLANI


Konya 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin “2018/1006” Esas sayılı davasının 23.01.2019 tarihli duruşmasında, Konya mukimli 533*****984 T.C.Kimlik Nolu gerçek kişi MEHMET ALİ KUNTOĞLU hakkında 1 (bir) yıl süreyle KONKORDATO KESİN MÜHLET kararı verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

MEHMET ALİ KUNTOĞLU'ndan alacaklı olanlar ile konkordato projesinin müzakeresi amacıyla aşağıdaki tarih ve yerde toplantı düzenlenecektir.

a) Rehinli Alacaklılar Toplantı Tarihi ve Yeri: 22 AĞUSTOS PERŞEMBE günü saat 11:00-17.00 arasında “Loras Mahallesi Dicle Caddesi No: 1 Meram / KONYA (Hedefsan şirket adresi)adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

b) Adi Alacaklıların Toplantı Tarihi ve Yeri:22 AĞUSTOS PERŞEMBE günü saat 09:00’ da “Loras Mahallesi Dicle Caddesi No: 1 Meram / KONYA (Hedefsan şirket adresi)adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2004 s. İİK.nin 301. maddesi gereğince alacaklılar, toplantıdan önceki 7 (yedi) gün içinde belgeleri inceleyebileceklerdir. İnceleme yeri olarak; Kalem YMM Ltd. Şti. Nişantaş Mahallesi Gençay Sokak Yapıcı İş Merkezi E Blok No:203-204 Selçuklu / KONYA komiserlik adresimizde, mesai gün ve saatlerinde inceleme talepleri kabul edilecektir.

2004 s. İİK.nin 302. maddesi gereğince, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İİK. nin 302/6. maddesi uyarınca kabul olunur.
Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek alacaklıların, temsilci veya vekillerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

SERHAT ADEMOĞLU
Serbest Muhasebece Mali Müşavir
KONKORDATO KOMİSERİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR