KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesi tasdikinin ilanen tebliği

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077601
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1039 Esas
Tebligat Konusu
:
FİLOEX EURO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

ESAS NO : 2018/ 1039 KARAR NO : 2019/ 971


Mahkememizin, 01/11/2019 gün ve 2018/1039 E. 2019/971 K. sayılı ilamı ile ;
"1-Davacının davasının KABULÜ ile Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 41504 sicil numarasında kayıtlı FİLOEX EURO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin (revize edilmiş haliyle) KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Tasdik edilen Konkordato Projesi gereğince ;
a) Kayıt altına alınmış adi alacak niteliğindeki anapara borçları için, konkordato komiserinin son raporuna ekli ödeme planında yazıldığı şekilde ve 30.04.2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmak üzere, 3'er aylık vadelerle ve 16 taksitte davacı tarafından tamamen ödenmesine,
b) Konkordatodan etkilenen (adi) alacaklıların, adi alacaklarının anapara kısmı hariç, faiz ve diğer bütün ferilerinden feragat etmiş sayılmalarına,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, 2004 s. İİK'nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve kesin mühletin etkilerinin, Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe (01/11/2019) kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri Ayşe Bilici'nin görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar tarihi itibariyle (01/11/2019) son bulmasına" kararverilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından (yayınlanmasından) itibaren ( 10 ) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR