KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato projesi tasdikinin ilanen tebliği

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077316
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 Esas
Tebligat Konusu
:
HABİB ÇAĞLAYAN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

ESAS NO : 2019/1 KARAR NO : 2019/ 852

Mahkememizin, 02/10/2019 gün ve 2019/1 E. 2019/852 K. sayılı ilamı ile ;
"1-Davacının davasının KABULÜ ile ; 11918375982 T.C. Kimlik No'lu HABİB ÇAĞLAYAN'ın KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Tasdik edilen Konkordato Projesi gereğince ;
a) Kayıt altına alınmış adi alacak niteliğindeki ana para borçlarının tamamının, kararın kesinleştiği tarihi izleyen 3. aydan itibaren ödenmeye başlamak üzere, 3'er aylık periyotlarla 8 taksit halinde, toplam 24 ayda garameten davacı tarafından ödenmesine,
b) Konkordatodan etkilenen (adi) alacaklıların, adi alacaklarının anapara kısmı hariç, faiz ve diğer bütün ferileri ile cezai haklarından feragat etmiş sayılmalarına,
c) Tek bir rehinli alacaklı olan Orfin Finansman A.Ş.'nin, anapara ve ferileri ile birlikte toplam alacağının ferileriyle birlikte 85.819,92 TL. olduğu kabul edilmek suretiyle, konkordato komiserinin raporuna bağlı listede EK-12. sırada yer alan, 26/08/2019 tarihli protokole uygun olarak (1. taksit tarihinin geçmiş olması nedeniyle 2. taksit tarihi olan 20/10/2019 tarihinde 1. ve 2. taksidin birlikte, kalan taksitlerin ise protokolde yazıldığı şekilde) davacı tarafından rehinli alacaklıya tamamen ödenmesine,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin 2004 s. İİK'nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve kesin mühletin etkilerinin, Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe (bugüne) kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri Mustafa Eyyüp Özbay'ın görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar tarihi itibariyle (bugün) son bulmasına," kararverilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından (yayınlanmasından) itibaren ( 10 ) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR