DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühletinin uzatılmasına ilişkin mahkeme kararı

DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128967
Şehir : Düzce

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/215 ESAS
Tebligat Konusu
:
ALTERNATİF GLOBAL TAŞIMA DEPOLAMA VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Duruşma Tarihi
:
02.04.2020 10:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DÜZCE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/215

Davacı, ALTERNATİF GLOBAL TAŞIMA DEPOLAMA VE LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Davacı, Alternatif Global Taşıma Depolama ve Lojistik Anonim Şirketi tarafından adi konkordato talep edilmiş ve İİK'nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda; Davacı borçluya 06/11/2019 tarihli tensip tutanağı tarihinden başlamak üzere üç aylık geçici mühlet süresinin, Mahkememizin 04/02/2020 tarihli duruşma tutanağı ile İİK 286. V.d maddeleri uyarınca 2 ay süreyle 04/04/2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. İİK'nun 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nun 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.
Tedbirler, İİK'nun 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.
Konkordato geçici komiserleri olarak SMMM Sonay MACİT, SMMM Kudret Taş ve Av. Nurullah Cumhur Avcıoğlu atanmıştır.
Mahkememizce duruşma 02/04/2020 günü saat 10:30'da yapılacağından, alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR