ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühletinin uzatılmasına ilişkin mahkeme kararı

ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113602
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/756 Esas
Tebligat Konusu
:
MAYEM İNŞAAT TEKSTİL TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN
İ L A N

ESAS NO : 2018/756 Esas
Mahkememizce; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 398 nolu sicilinde kayıtlı davacı MAYEM İNŞAAT TEKSTİL TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. hakkında 08/01/2019 tarihinden başlamak üzere verilen ve 08/01/2020 tarihinde sona erecek olan 1 YILLIK KESİN MÜHLETİN 08/01/2020 tarihinden başlamak üzere 6 AY SÜRE İLE UZATILMASINA ve23/11/2018 tarihinde konkordato komiseri olarak görevlendirilen Şenay Türken AKBABA (T.C. Kimlik No:51316260688) ve Fatih SARAÇ (T.C. Kimlik No:13778353018)'ın görülen lüzum üzerinegörevine son verilmesine, görevine son verilen konkordato komiserleri yerine Yeminli Mali Müşavir Yücel GENÇ (T.C. Kimlik No:28289426540) ve Mali Müşavir Erkan BORA (T.C. Kimlik No:24694160956)'nın görevlendirilmesine, 07/01/2019 tarihinde görevlendirilen Av. Oğuzhan AYDIN (T.C. Kimlik No:21634000242)'ın konkordato komiseri olarak görevinin devamına, İİK'nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunagöre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, davacı şirketin işletme konularına ilişkinfaaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE, İİK'nın 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine, davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda ihtiyati tedbir konulmasına, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine ilişkin 13/08/2018 TARİHLİARA KARAR İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.08/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR