ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühletinin uzatılmasına ilişkin mahkeme kararı

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112421
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/581 Esas
Tebligat Konusu
:
• BURKAY İnşaat Maden Enerji Müh. Tur. Teks. Taah. Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.
Duruşma Tarihi
:
31.01.2020 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO : 2018/581 Esas

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 161249 numaralı sırasında kayıtlı BURKAY İNŞAAT MADEN ENERJİ MÜH. TUR. TEKS. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.'nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizin 09/08/2018 tarihli ara kararı ile İİK'nun 286. ve 287. maddeleri gereğince 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş olup, müteakiben mahkememizin 01/11/2018 tarih ve 2018/581 Esas sayılı ek kararı ile talep eden her 3 şirket yönünden geçici mühlet kararının 2 ay süre ile uzatılmasına, 09/01/2019 tarihli ara karar ile anılı şirkete 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiştir.
Kesin mühlet süresinin 09/01/2020 tarihinde sona ereceği nazara alındığında, mahkememizce İİK'nun 304/1. maddesi kapsamında kesin mühlet süresi içerisinde konkordato projesinin tasdiki hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmesi fiilen mümkün bulunmadığından İİK'nun 304/2.maddesi gereğince konkordato komiserler kurulunun gerekçeli raporu doğrultusunda kesin mühlet süresinin 09/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığından hukuçu ÜMİT ERKAN DURNA, inşaat mühendisi RECEP CAN, yeminli mali müşavir YALÇIN KOTANOĞLU'nun konkordato komiserler kurulu olarak görevinin devamına, kesin mühlet süresinin 3 ay uzatılma döneminde şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiserler kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına hükmedilmiştir.
İİK'nun 304/1.maddesi gereğince 31/01/2020 günü saat 10.00'da duruşma icra edilecektir.
İİK'nun 304/1.maddesi gereğince itiraz edenlerin itiraz sebeplerine duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkememize bildirmeleri kaydı ile duruşmada hazır bulunabileceklerdir.
İlanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR