ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet talebinin ilanen tebliği

ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910393
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/858 Esas
Tebligat Konusu
:
SDA ENDÜSTRİ İMALAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve SEDA İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2018/858 Esas

SDA ENDÜSTRİ İMALAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN 757 042 4238), SEDA İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN 758 027 1659)" şirketleri tarafından konkordato geçici mühlet verilmesi talebi üzerine mahkememizce 23/11/2018 tarih, 2018/858 esas sayılı ara karar ile 1-757 042 4238 Vergi Kimlik Numaralı SDA ENDÜSTRİ İMALAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve 758 027 1659 Vergi Kimlik Numaralı SEDA İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordato talepleri esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.'nun 286. Maddesi gereğince;
a) 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Geçici mühlet kararının İİK.'nun 288./1 maddesi gereğince, İİK'nun 294. Maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından İİK.'nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.'nun 296. Maddesindeki şekli ilesözleşmeler bakımından, İİK.'nun 297. Maddesindeki şekli ile borçlu bakımından SONUÇ DOĞURMASINA,
b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelemek ve borçlu şirketlerin faaliyetlerine nezaret etmek, şirketlerin tüm işlem ve kararlarının onayını yapmak, İcra ve İflas Kanunu ve Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelikte verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak yeminli mali müşavir Fethi Şahin HOROZ, hukukçu Gönül APAYDIN ve Makine mühendisi Mehmet EROĞLU' nun GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici mühlet kararı verilen 757 042 4238 Vergi Kimlik Numaralı SDA ENDÜSTRİ İMALAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve 758 027 1659 Vergi Kimlik Numaralı SEDA İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin TÜM İŞLEM VE KARARLARININ GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANMASINA, karar verildiği,
Konkordato talep eden şirket alacaklıları tarafından, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri hususları ilan olunur.26/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR