OSMANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararlarının ilanen tebliği

OSMANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127992
Şehir : Çorum

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/365 Esas
Tebligat Konusu
:
Ülker Ticaret Limited Şirketi, Belkiya Soylu, Elif Soylu, Mehmet Soylu, Ömer Başar Soylu
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. OSMANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/365 Esas

1-Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7339 sicil numarası ile Osmancık Vergi Dairesi Vergi No: 9060022141 numarasında kayıtlı davacı Ülker Ticaret Limited Şirketi hakkında 03/02/2020 tarihinden itibaren bir yıllık kesin mühlet verilmesine,
2- Kesin mühlet kararı ile İİK'nun 294. 295. 296. ve 297. Maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin ve Mahkememizce davacı şirket adına tensip ve ara kararlarla verilen tüm tedbirlerin aynen devamına,
3- Geçici konkordato komiserleri Avukat Fatih Yıldırım, SMMM Okan Can, SMMM Ali Arslan'ın görevlerinin kesin mühlet içerisinde de devamına,
4- İİK'nun 290. Maddesi gereğince konkordato komiserlerinin kesin mühlet içeresinde 3 aylık dönemlere ilişkin faaliyet ve durum raporu sunmalarına, kesin mühletin bitiminden 3 ay önce konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı hakkında rapor düzenlenmesine, rapor sunulduğunda duruşma günü belirlenerek duruşma gününün davacı ve ilgililere tebliğine,
5- Davacı şirketin kesin mühlet süresinde tüm işlem ve kararlarının komiserlerin onayına tabi tutulmasına karar verildiği hususu İİK'nun 288.maddesi gereğince ilan olunur.

İLAN
T.C. OSMANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/365 Esas

Davacılar Belkiya Soylu (TC No: 33463879654), Elif Soylu (TC No: 33445880296), Mehmet Soylu (TC No: 33469879436), Ömer Başar Soylu (TC No: 33460879718) hakkında verilen geçici mühlet kararının kaldırılmasına ve konkordato taleplerinin reddine,
Mahkememizce görevlendirilen komiserler Av. Fatih Yıldırım, SMMM Okan Can, SMMM Ali Arslan'ın yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davacılar yönünden görevlerinin sonlandırılmasına, karar verildiği hususu İİK'nun 289/son fıkrası gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR