ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının uzatılmasına ilişkin tebliğ

ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115621
Şehir : Tekirdağ

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/772 Esas
Tebligat Konusu
:
BİNYAPI BETON PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAFRİYAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2018/772 Esas

Mahkememizce; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 684 nolu sicilinde kayıtlı davacı BİNYAPI BETON PREFABRİK YAPI ELEMANLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAFRİYAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında ;
1-İİK m.304/1 gereği komiser raporu Mahkememize sunulmuş olmakla KONKORDATONUN TASDİKİ YARGILAMASINA BAŞLANMASINA, konkordato tasdikine ilişkin yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasına ve rapor düzenleyen komiserin duruşmaya davetiye ile çağrılmasına, İİK m.304/1.3c gereği duruşma gününün İİK m.288 uyarınca İLANINA,
2-Konkordato projesine İİk m.304,f.1 uyarınca itiraz eden alacaklıların itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla duruşmada hazır bulunabileceklerine,
3-2004 Sayılı Kanun'un 304/f2 maddesi gereğince komiserin kesin mühlet süresinin bitimine 1 gün kala raporunu sunması nedeniyle dosyanın mevcut durumu itibariyle kesin mühlet süresi içerisinde karar verilemeyeceği anlaşılmakla;
MAHKEMEMİZİN 11/01/2019 TARİHLİ KARARI İLE VERİLEN 1 YILLIK MÜHLET HÜKÜMLERİNİN 2 AY SÜREYLE DAHA DEVAMINA,
-Mahkememizin 11/01/2019 tarihli kararı ile verilen aşağıda belirtilen tedbirleri 10/01/2020 tarihinden başlayarak 2 aysüre ile geçerli olmak üzere aynen devamına;
a-7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK 287. maddesi gereğince borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından davacı şirketin mahkemenin izni dışında rehin tesis etmelerinin kefil olmalarının taşınmaz ve işletmenin devamını sağlamayan tesisat ve varlıklarının kısmen dahi olsa devretmelerinin takyit etmelerinin ve karşılıksız tasarrufta bulunmalarının önlenmesine aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz sayılacağının ihtarına
b-Şirketin mal varlıklarının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK 297/2 maddesi gereğince davacı aleyhine 6283 sayılı kanuna göre başlatılan takipler ile İİK 7101 sayılı yasanın 25. Mdile değişik 297/2 maddesindeki haller de dahil olmak üzere (İİK m. 206 da belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiç bir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacı şirketlerin işletme konumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, yukarıda belirtilen İİK'nın 206. Maddesinde yer alan alacaklılar yönünde takip yapılmakla birlikte muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
Hususu İİK m.288 uyarınca ilanen ihtar ve tebliğ olunur.10/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR