ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131059
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/378 ESAS
Tebligat Konusu
:
1- EVER TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET A.Ş. 2- EVER İSTANBUL ASYA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ, 3- EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO: 2018/378

Mahkememizce "EVER TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET A.Ş.(VKN 382 007 8865)","EVER İSTANBUL ASYA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ(VKN 382 022 4248)"," EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ,(VKN 382 022 0646)" ve EVER KOCAELİ OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş.(VKN 382 022 3255) şirketleri hakkında 07/02/2020 tarih ve 2018/378 esas sayılı kararla, "A- Davacı EVER TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET '. yönünden,

1- Talebin kabulüne, EVER TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET AŞ' nin revize edilen konkordato projesinin İİK 305 ve 306 maddesi gereğince tasdiki ile, konkordato kapsamındaki borçların, alacaklıların hali hazırda talep etme hakkında haiz oldukları her türlü faiz, katılım payı, vade farkı, kar payı, kur farkı, cezai şart, tazminat, komisyon ücreti(çek tazminatı ve komisyon ücreti de dahil), ihtarname giderleri, icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, takip/yargılama harç ve giderleri gibi tüm fer'ilerin asıl alacaklarından tenzilinden sonra, konkordato projesinin tasdikinden itibaren ilk iki ay içerisinde her alacaklıya, asıl alacaklarına istinaden 5.000,00 TL (asıl alacak miktarının 5.000,00 TL'nin altında olması halinde; asıl alacak miktarının) ödenmesinden sonra varsa kalan asıl alacağın takip eden 48 ayda eşit taksitlerle(her ayın 25' ini takip eden ilk üç gün içerisinde) ÖDENMESİNE,
2- Konkordato komiserler kurulunun görevine tasdik karar tarihi olan 07/02/2020 tarihi itibari ile son verilmesine,
3- İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak Ümit Erkan DURNA'nın tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
4- Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,
5- Kayyıma aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
6- Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,
7- Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile kaldırılmasına,
8- İİK 308/B maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
9- İİK 308/B maddesi gereğince çekişmeli alacaklardan Sinerji Gıda... Ltd. Şti için 9.257,01 TL, Asia ... Ltd. Şti için 21.600,00 TL, alacağı için bu kadar miktarın kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından Vakıflar Bankası Ankara Adliye Sarayı şubesine yatırılmasına,
10- İİK 306 son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,

B- Davacı EVER İSTANBUL ASYA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ, açısından,
1- Talebin kabulüne, EVER İSTANBUL ASYA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ,' nin revize edilen konkordato projesinin İİK 305 ve 306 maddesi gereğince tasdiki ile, konkordato kapsamındaki borçların, alacaklıların hali hazırda talep etme hakkında haiz oldukları her türlü faiz, katılım payı, vade farkı, kar payı, kur farkı, cezai şart, tazminat, komisyon ücreti(çek tazminatı ve komisyon ücreti de dahil), ihtarname giderleri, icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, takip/yargılama harç ve giderleri gibi tüm fer'ilerin asıl alacaklarından tenzilinden sonra, konkordato projesinin tasdikinden itibaren ilk iki ay içerisinde her alacaklıya, asıl alacaklarına istinaden 5.000,00 TL(asıl alacak miktarının 5.000,00 TL' nin altında olması halinde; asıl alacak miktarının) ödenmesinden sonra varsa kalan asıl alacağın takip eden 48 ayda eşit taksitlerle(her ayın 25' ini takip eden ilk üç gün içerisinde) ÖDENMESİNE,
2- Konkordato komiserler kurulunun görevine tasdik karar tarihi olan 07/02/2020tarihi itibari ile son verilmesine,
3- İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak Ümit Erkan DURNA' nın tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
4. Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,
5-. Kayyıma aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
6- Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,
7- Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile kaldırılmasına,
8- İİK 308/B maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
9- İİK 308/B maddesi gereğince çekişmeli alacaklardan Elifpak ... Ltd. Şti açısından 6.985,39 TL, Minefera Gıda açısından 28.584,77 TL, Sinerjik Gıda ... Ltd. Şti. Açısından 2.097,30 TLalacağı için bu kadar miktarın kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından Vakıflar Bankası Ankara Adliye Sarayı şubesine yatırılmasına,
10- İK 306 son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,

C- Davacı EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ, açısından
1- Talebin kabulüne, EVER İSTANBUL AVRUPA OTELCİLİK TURİZM TİCARET AŞ, nin revize edilen konkordato projesinin İİK 305 ve 306 maddesi gereğince tasdiki ile, konkordato kapsamındaki borçların, alacaklıların hali hazırda talep etme hakkında haiz oldukları her türlü faiz, katılım payı, vade farkı, kar payı, kur farkı, cezai şart, tazminat, komisyon ücreti(çek tazminatı ve komisyon ücreti de dahil), ihtarname giderleri, icra inkar tazminatı, vekalet ücreti, takip/yargılama harç ve giderleri gibi tüm fer'ilerin asıl alacaklarından tenzilinden sonra, konkordato projesinin tasdikinden itibaren ilk iki ay içerisinde her alacaklıya, asıl alacaklarına istinaden 5.000,00 TL(asıl alacak miktarının 5.000,00 TL' nin altında olması halinde; asıl alacak miktarının) ödenmesinden sonra varsa kalan asıl alacağın takip eden 48 ayda eşit taksitlerle(her ayın 25' ini takip eden ilk üç gün içerisinde) ÖDENMESİNE,
2-Konkordato komiserler kurulunun görevine tasdik karar tarihi olan 07/02/2020 tarihi itibari ile son verilmesine,
3- İİK 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak Ümit Erkan DURNA' nın tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine,
4. Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,
5-. Kayyıma aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
6- Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun tespitine,
7- Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi itibari ile kaldırılmasına,
8- İİK 308/B maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin ihtarına,
9- İİK 308/B maddesi gereğince çekişmeli alacaklardan Asia Turizm .. LTD. ŞTİ için 21.600,00 TL , Sinerjik Gıda... Ltd. Şti açısından 2.403,43 TLalacağı için bu kadar miktarın kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından Vakıflar Bankası Ankara Adliye Sarayı şubesine yatırılmasına,
10- İİK 306 son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
D-Davacı Ever Kocaeli Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.' açısından
1- konkordato tasdik talebinin reddine,
2- Konkordato kesin mühletinin kaldırılmasına,
3- Komiserler kurulunun görevine son verilmesine,
4- Kesin mühletin kaldırılması nedeniyle mühletin sonuçlarının kalkmış olduğunun tespitine,
5- 3820223255 Vergi Kimlik Numaralı Ever Kocaeli Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş.' nin İİK 308 maddesi gereğince iflasına, iflasın 07/02/2020 tarih saat 15:52 itibari ile açılmasına,
6- İflas kararının derhal Ankara 21. İcra Müdürlüğüne bildirilmesine,
7- İflas kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine," karar verildiği İİK 288 gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR