İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113753
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/467
Tebligat Konusu
:
Ömer Faruk Coşgun, Özay Ervardar Bilgici, Zehra Coşgun, Coşgun Furkan İnş.Tesisat Taah. San.ve Ticaret Limited Şirketi - D.M.H. İnş.Taah.Tesisat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2019/467


Davacılar Ömer Faruk Coşgun, Özay Ervardar Bilgici, Zehra Coşgun, Coşgun Furkan İnş.Tesisat Taah. San.ve Ticaret Limited Şirketi - D.M.H. İnş.Taah.Tesisat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2019/467 Esas sayılı dosyasının 30/12/2019 tarihinde yapılan duruşmasında;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Born.- 6980 sicil numarasında kayıtlı COŞGUN FURKAN İNŞAAT TESİSAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -hakkında "Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılmakla İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu davacıya 30/12/2019 tarihinden itibaren 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI verilmesine,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez - 130722 sicil numarasında kayıtlı D.M.H. İNŞAAT TAAHHÜT TESİSAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında "Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılmakla İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu davacıya 30/12/2019 tarihinden itibaren 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI verilmesine,
Kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294.maddesinin uygulanmasına, ayrıca tüm ihtiyati tedbirlerin devamına,
Kesin mühlet içerisinde 27665279138 T.C. Kimlik Numaralı SMMM Bağımsız Denetçi Hatice KARPUZOĞLU, 12728712516 T.C.Kimlik Numaralı Hukukçu Doç. Dr.Bilgehan YEŞİLOVA ve 19621184822 T.C. Kimlik Numaralı İnş.Mühendisi İbrahim Alper YALÇIN'ın konkordato komiseri olarak görevlerinin devamına,
Konkordato komiser heyetinin 30/12/2019 tarihinden itibaren iki ayda 1 kez olmak üzere ara raporunu mahkememize sunmalarına, davacı şirketin amaçladığı iyileşmenin tespit edilmesi halinde bu durumun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine, ayrıca konkordatonun başarıya ulaşmayacağının anlaşılması durumunda bu hususunda derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine,
Kesin mühlet içerisinde İİK 292/ son maddesi uyarınca karar verilmesi gereken bir hal veya en geç kesin mühletin sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda İİK 304/1 maddesi uyarınca duruşma yapılmasına dair kesin mühlet içerisinde olmak kaydıyla duruşmanın açılmasına,
Alacaklılar kuruluna girmek isteyen alacaklıların ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yada komiser heyetine beyanda bulunmalarının istenilmesine, beyanda bulunduktan ve komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra alacaklılar kurulunun oluşturulmasına,
Davacılar Ömer Faruk Coşkun, Özay Ervardar Bilgici ve Zehra Coşkun yönünden, dosyanın tefrik edilerek mahkememizin 2019/635 Esas sayılı dosyasına kaydedilmiş olup,
30/12/2019 tarihinde yapılan duruşmada konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddine,
Konkordato komiserleri 27665279138 T.C. Kimlik Numaralı SMMM Bağımsız Denetçi Hatice KARPUZOĞLU, 12728712516 T.C.Kimlik Numaralı Hukukçu Doç. Dr.Bilgehan YEŞİLOVA'nın görevlerine son verilmesine ve ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına, karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 31/12/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR