BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910823
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/1120
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1120

Davacılar (borçlular) TURGAY ÖZTATAR ve TATARLAR OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 4332/5 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) TATARLAR OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile 49519461896 TC Kimlik Numaralı TURGAY ÖZTATAR hakkında 30/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacıların İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacılar(borçlular) tarafından sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacılara(borçlulara) 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Ayhan Zeran, Onur Ulaş Kayalı ve Untay Ceyhun Arıcı'nın görevlendirilmelerine karar verilmiş olup

Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/1120 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 28/02/2019 günü saat 15:30'da yapılacağı,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.03/12/2018

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :

ADI SOYADI :Ayhan ZERAN
ADI SOYADI :Onur Ulaş KAYALI
ADI SOYADI : Untay Ceyhun ARICI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR