BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910595
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1173 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/1173 Esas

Davacı, SERKAN METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile hasımsız arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 424507/0 sicil nolu borçlu şirket SERKAN METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 28/11/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK'nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirkete sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c)Geçici komiser olarak hukukçu Ferna İpekel Kayalı, SMM Sedef Şahin ve YMM Adnan Ay'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/1173 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 20/02/2019 günü saat 15:00'de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 01/12/2018

KONKORDATO KOMİSERLERİ;

1-Mali Müşavir Sedef Şahin-
Tel: 0 (533) 668 95 23

2-Hukukçu Ferna İpekel Kayalı -
Tel:0 (532) 245 03 41

3-Yeminli Mali Müşavir Adnan Ay -
Tel; 0 (532) 644 44 71

DAVACIŞİRKET;
1-SERKAN METAL SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No: 424507/0
Vergi No: 7630166784

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR