BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909147
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 05.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1145 Esas
Tebligat Konusu
:
İKA TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
28.02.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1145 Esas


Davacı İKA TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 788629/0 sicil nosunda kayıtlı İKA TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 30/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak mali müşavir Fatih Yılmaz, yeminli mali müşavir İbrahim Hak, İcra İflas Hukukçusu Av.Cansev Turan'ıngörevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/1145 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 28/02/2019 günü saat 14:00'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-İcra iflas hukukçusu
AV. CANSEV TURAN
Adresi:Halil Rıfat Paşa Mah. Teoman Sok. No:2 Şişli/İSTANBUL
2-Mali Müşavir FATİH YILMAZ
Adresi:Mustafa Kemalpaşa Mah. Kanarya Sokak No:123/9
Avcılar/İSTANBUL
3-Yeminli Mali Müşavir İBRAHİM HAK
Adresi:19 Mayıs cad. Dumlupınar sk A 1 Blok no:19/7 Ataköy 5. Kısım
Bakırköy/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR