BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908291
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 03.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/831 Esas
Tebligat Konusu
:
TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
30.01.2019 09:50

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/831 Esas

Davacı, İbrahim Kölük, Teknik Alimünyum Sanayi Anonim Şirketi ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 165968 sicil no’sunda kayıtlı TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 03/09/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 03/12/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirket hakkında mahkememizin 03/09/2018 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK'NIN 297. MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK'NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,

b) 03/09/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Geçici komiser olarak Birce Arslandoğan Mali Müşavir Aziz Şadi Yılmaz ve Prof. Dr. Sezayi Dumanoğlu'nun GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,

c) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/831 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 30/01/2019 saat 09:50'de yapılacağına, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 29/11/2018

KONKORDATO KOMİSERLERİ;

AZİZ ŞADİ YANIK; Mali Müşavir, Adres; Darülaceze Cad. Demirkaya İşhanı No:11/5 34382 Şişli/İstanbul Tel; 0536 311 37 07

Prof. Dr. SEZAYİ DUMANOĞLU; Muhasebe Finasmanı, Adres; Atatürk Mah. Dicle cad. No:4/14 Ataşehir/İstanbul Tel; 0212 517 20 14 - 0532 257 57 51

BİRCE ARSLANDOĞAN; Hukukçu, Adres; Kumrulu Yokuşlu Sok. No:2 D:6 Cihangir/Beyoğlu/İstanbul, Tel; , 0532 581 27 49

TEKNİK ALİMÜNYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Saadetdere Mah. Firuzköy Bulvarı No:3 Esenyurt/İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (TSN: 165968/0)

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi (VN: 8360027929)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR