BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907319
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 03.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1101 Esas
Tebligat Konusu
:
RAMENS MENSUCAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
11.02.2019 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/1101 Esas

Davacı , RAMENS MENSUCAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 675066/0 sicil nolu borçlu RAMENS MENSUCAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 14/11/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK'nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak muhasebe finansman uzmanı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Pamukçu,mali müşavir Tülin Demirci ve Hukukçu Gönül Bakan Özdemir'in geçici konkordato komiseri görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/1101 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11/02/2019 günü saat 15:00'de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 19/11/2018


KONKORDATO KOMİSERLERİ;
1-Mali Müşavir Tülin Demirci
Tel: 0 (533) 540 22 94
2-Hukukçu Gönül Bakan Özdemir
Tel:0 (535) 791 83 61
3-Finansman uzmanı Prof. Dr. Fatma Pamukçu
Tel; 0(533) 734 89 22


DAVACI ŞİRKET;
1- RAMENS MENSUCAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No: 675066
Vergi No: 7340602298

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR