BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891421
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/969 Esas
Tebligat Konusu
:
EUROPAN GERİ KAZANIM VE YALITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
10.01.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/969 Esas
İLAN


Davacı EUROPAN GERİ KAZANIM VE YALITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 603285/0 sicil nolu davacı borçlu EUROPAN GERİ KAZANIM VE YALITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 12/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak hukukçu Av. Cansev Turan, mali müşavir Faik Tiryaki, yeminli mali müşavir Yasin Ünal'ın görevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/969 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 10/01/2019 günü saat 14:30'da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.30/10/2018
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-İcra iflas hukukçusu
AV. CANSEV TURAN: TC. 15671989028
Adresi:Halil Rıfat Paşa Mah. Teoman Sok. No:2 Şişli/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir YASİN ÜNAL: T.C. 40927972998
Adresi:Taşdelen Caddesi No:7 S Blok D:4 Çekmeköy/İSTANBUL
3-Mali Müşavir FAİK TİRYAKİ : T.C.No: 13835354552
Adresi:Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. No:10 D:1
Bayrampaşa/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR