ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890847
Şehir : Antalya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/313 Esas
Tebligat Konusu
:
NY YILMAZLAR GRUP YAPI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO TALEBİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/313 Esas
NY YILMAZLAR GRUP YAPI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafınan açılan Konkordato davasının yapılan yargılaması sonucunda
NY YILMAZLAR GRUP YAPI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Alanya Vergi Dairesi 6320403648) (MERSİS NO:0632040364800017)'nin İİK'nun 286. ve 287. Maddesi gereğince ara karar evrakının davacı vekiline tebliğinden itibaren 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Geçici mühlet kararının İİK'nun 288/1 maddesi uyarınca İİK'nun 294. Maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından İİK'nun 295. Maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımında İİK'nun 296. Maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından , İİK'nun 297. Maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından SONUÇ DOĞURMASINA,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak,
Hukukçu Av. UĞUR OĞUZ'un geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
ŞİRKET YÖNETİM ORGANININ TÜM EYLEM VE İŞLEMLERİNİN GEÇİCİ KONKORDATO KURULU ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANMASINA,
Alacaklıların ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığının delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasında ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddinin istenebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen karar verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR