BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00878723
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 18.10.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/675 Esas
Tebligat Konusu
:
SERVET ATAÇ ATAÇLAR İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
15.11.2018 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/675 Esas

Davacı SERVET ATAÇ-ATAÇLAR İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 698412/0 sicil numarasında kayıtlı borçlu SERVET ATAÇ ATAÇLAR İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. hakkında mahkememizce verilen 16/07/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 16/10/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile UZATILMASINA, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)16/07/2018 tarihli tensip tutanağının 5.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden mali müşavir Nermin Arıcı, İcra ve İflashukukçusu Doç.Dr.Müjgan Tunç Yücel ile mali müşavir Murat Kutanoğlu'nun görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/675 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 15/11/2018 günü saat 14:00'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 15.10.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR