ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875610
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.10.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/941 Esas
Tebligat Konusu
:
ŞAHİN İNŞAAT TURİZM SERVİS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
26.12.2018 09:05

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇERKEZKÖY
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)
ESAS NO : 2018/941 Esas
İLAN

Davacı , ŞAHİN İNŞAAT TURİZM SERVİS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; a) 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK'nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu, bu belgelerin yasada belirtilenkoşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6903 nolu sicilinde kayıtlı ŞAHİN İNŞAAT TURİZM SERVİS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne 29.1.2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine,
b)Şirketin mal varlıklarının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK'nun 297/2. Maddesi gereğinceTEDBİR TALEBİNİN KABULÜ İLE;davacıaleyhine 6183SayılıKanuna göre başlatılan takipler ile İİK'nun 7101 sayılı yasanın 25. Maddesi ile değişik 297/2 maddesindeki haller de dahil olmak üzere( İİK m.206’ da belirtilenbirincisıradaki alacaklariçin hacizyoluylatakiplermüstesnaolmak üzere )hiçbir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına, daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacı şirketlerin işletmekonumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makina, teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, yukarıda belirtilen İİK'nun 206. Maddesinde yer alan alacaklılar yönünden takip yapılmakla birlikte muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışınınTEDBİREN ÖNLENMESİNE,
c)Şirket hakkında herhangi bir İHTİYATİ HACİZ ve İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMAMASINA,
Dosya kapsamı, sunulan bilgi ve belgeler , konkordato ön projesi, borçlunun mevcut mal varlığının kapasitesi, alacaklıların miktarı ve sayısı dikkate alınarak 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK'nun 287/3 maddesi gereğince davacı şirkete geçici konkordato komiseri olarak mali müşavir Hasan Üstün'ün atanmasına, aynı yasanın 290. maddesi gereğince konkordato komiserinin görevini ifa ederek bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesine ve madde gereğince öngörülen raporları hazırlayarak gerekli bilgileri mahkememize vermesinin ihtarına,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
Mahkememizin 2018/941 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 26/12/2018 günü saat 09:05'te yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 09/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR