MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874635
Şehir : Mersin

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.10.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/646 Esas
Tebligat Konusu
:
Narin BYS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-Mehmet Narin, Engin Tan Narin ve Rasim Mahmut Narin
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Duruşma Tarihi
:
04.01.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN İLAN
ESAS NO:2018/646


Davacılar Narin BYS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davacılar Mehmet Narin, Engin Tan Narin ve Rasim Mahmut Narin Tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK'nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-A)Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 27700 sicil numarasında kayıtlı davacı NARİN BYS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Davacılar 156*****696 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET NARİN, 156*****032 T.C. Kimlik Numaralı ENGİN TAN NARİN, 156*****260 T.C. Kimlik Numaralı RASİM MAHMUT NARİN hakkında 03/10/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacı şirketin ve davacıların İİK'nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK'nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser olarak SMMM ADEM ORKUN ARDA'nın görevlendirilmesine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 04/01/2019 günü saat:10:00'a bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR