BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835673
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.07.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/319 Esas
Tebligat Konusu
:
Geçici Mühletin Uzatılması
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
28.08.2018 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/319 Esas

Konu : Geçici Mühletin Uzatılması

Davacılar , ÇITIR USTA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;

7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 539179 sicil nosunda kayıtlı davacıÇITIRUSTA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

b) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 644629 sicil nosunda kayıtlı davacıDOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 02/04/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 02/07/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

c) 02/04/2018 tarihli tensip tutanağının 7.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan mali müşavir Hayri Hakan Kıvanç, mali müşavir Murat Kutanoğlu ile İcra ve İflas hukukçusu Doç.Dr.Nihat Güman'ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,

d) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

e) Mahkememizin 2018/319 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 28/08/2018 günü saat 14:00'de yapılacağına,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.04.07.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR